Bioterroryzm

 

 

 

 

Bioterroryzm to odmiana terroryzmu prowadzona w formie:

• rozsypywania niezidentyfikowanych trujących substancji chemicznych w postaci płynu, proszku lub gazu w miejscach publicznych takich jak: kino, teatr, dworce kolejowe, lotniska, kościoły, stadiony, galerie handlowe, budynki administracji rządowej i samorządowej;
• przesyłek pocztowych z zawartością sproszkowanej substancji trującej, kierowanych głównie do instytucji rządowych, samorządowych, organizacji społecznych i politycznych;
• paczek w środkach pasażerskiej komunikacji masowej i miejscach przebywania wielu osób.

W przypadku otrzymania przesyłki o podejrzanym pochodzeniu – braku nadawcy i jego adresu oraz pochodzi z miejsca, z którego się nie spodziewamy, wówczas należy:

• nie otwierać przesyłki;
• umieścić przesyłkę w foliowym szczelnym nawet podwójnym opakowaniu;
• z paczką nie należy się przemieszczać i pozostawić ją na miejscu;
• powiadomić policję tel. 997 i straż pożarną tel. 998 lub tel. ratunkowy 112;
• oddalić się od miejsca składania podejrzanej paczki.

A co gdy przesyłka została otwarta?

• nie dotykać, nie wąchać, nie lizać;
• nie ruszać zawartości, nie rozsypywać, nie przenosić, umieścić przesyłkę w worku i dokładnie go związać lub zakleić;
• jeżeli nie mamy opakowania zamknąć pomieszczenie, by nie powodować ruchu powietrza i się oddalić;
• dokładnie umyć ręce i wszystkie części ciała, które się z nią stykały;
• powiadomić policję tel 997 i straż pożarną tel.998 lub tel. ratunkowy 112, a po przybyciu ratowników stosować się do ich wskazówek i poleceń.