Katastrofy budowlane

Katastrofy budowlane należy do częstych niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne działające na konstrukcje różnego typu.

 

 

Najczęściej powodowane są:

• obsunięciem się nadwyrężonych ścian i stropów;
• wybuchem gazu;
• terroryzmem;
• szkodami górniczymi;
• powodziami i osuwiskami.

Postępowanie podczas katastrofy budowlanej:

• wezwij odpowiednie służby: straż pożarną 998, pogotowie ratunkowe 999 i policję z nr 112;
• wyłącz instalacje gazową, elektryczną i wodną;
• zabierz ze sobą dokumenty tożsamości, polisy ubezpieczeniowe i inne ważne dokumenty;
• sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili zagrożone miejsca;
• zabierz ze sobą żywność, koce, odzież, pieniądze i wartościowe rzeczy;
• jeśli nie ma możliwości opuszczenia budynku drzwiami i klatkami schodowymi z powodu zagrożenia lub przeszkód blokujących wyjścia, jeżeli to możliwe uciekaj przez okna;
• zachowaj szczególną uwagę przy ewakuacji na stan techniczny stropów i klatki schodowej;
• gdy nie masz możliwości ucieczki wywieś białą flagę lub głosem wezwij ratowników;
• jeżeli jesteś unieruchomiony lub zasypany użyj przedmiotów znajdujących się w zasięgu twoich rąk, stukaj najlepiej w przedmioty metalowe, drewniane lub betonowe. Pozwoli to ratownikom zlokalizować miejsce, w którym się znajdujesz.

Opuściłeś budynek?

• poinformuj ratowników (kierującego działaniami ratowniczymi) o osobach, które pozostały w budynku oraz o tych osobach, które obecnie znajdują się poza nim (w pracy,  szkole, itp.);
• przekaż ratownikom ważne informacje np. o zauważonym przez ciebie stanie technicznym budynku;
• jeżeli doznałeś jakiś obrażeń lub jesteś ranny zgłoś się do służb medycznych;
• nie przeszkadzaj ratownikom w ich działaniach i nie wracaj na miejsce katastrofy bez zezwolenia nadzoru budowlanego;
• zgłoś do ośrodka pomocy społecznej lub Urzędu Gminy swoje potrzeby np. zabezpieczenie lokalu mieszkalnego;
• zrób zdjęcia i powiadom firmę ubezpieczeniową o zaistniałym zdarzeniu.