Powódź

Powódź jest jedną z najbardziej niszczycielskich klęsk żywiołowych. Powodów jej powstania jest kilka. Najpopularniejsze to: obfite i długotrwałe opady deszczu, roztopy, zatory lodowe na rzekach oraz sztormy na morzu (tzw. „cofka”) i inne. Z powodziami związane są też osuwiska terenu, a czynniki przy ich powstawaniu są podobne.

Chrońmy się przed powodziami przez:

• nie budowanie swoich domostw w tzw. terenach zalewowych. Zasięgnijmy takich informacji w urzędzie gminy oraz wśród znajomych i sąsiadów;
• jeżeli już na takich terenach zamieszkujemy to ubezpieczmy swoje mienie, a polisy i wszystkie dokumenty wartościowe przechowujemy w bezpiecznych miejscach;
• poinformujmy rodzinę gdzie się ewakuować, gdzie wyłączyć gaz, prąd i jak zawiadomić ratowników w przypadku nagłego przyboru wody;
• wcześniej przygotujmy materiały i narzędzia budowlane, które mogą się nam przydać do zabezpieczenia budynków, garaży, piwnic itp. Powinny się tam znajdować: piasek, folia, worki, gwoździe, młotek, siekierka, łopatka itd.

Postępowanie w czasie powodzi:

• zachowajmy spokój i stosujmy się bezwzględnie do zaleceń władz lokalnych oraz służb ratowniczych;
• jeżeli będzie taka możliwość przemieszczajmy się na wyżej położone kondygnacje lub tereny;
• już przy ostrzeżeniach o ewentualnym zagrożeniu powodzią, zgromadźmy na przynajmniej trzy dni zapasy: żywności, wody pitnej i dostarczmy je na najwyższe kondygnacje budynków mieszkalnych. Zaopatrzmy się w: naładowany telefon komórkowy, apteczkę pierwszej pomocy, butlę gazową, latarki oraz radio z zapasem dodatkowych baterii;
• nie pijmy wody powodziowej ponieważ, może być skażona przez szamba, gnojowniki i składy środków chemicznych;
• przekazujmy za pomocą flag (można stosować ubrania w takim kolorze) jeżeli nie mamy innej możliwości sygnały dla ratowników:

  • flaga biała – potrzeba ewakuacji;
  • flaga niebieska – potrzebna pomoc medyczna;
  • flaga czerwona – potrzeba wody i żywności.

Zachowanie po przejściu powodzi:

• nie wracajmy do domów jeżeli jest jeszcze niebezpiecznie. Słuchajmy komunikatorów radiowych i telewizyjnych oraz odpowiednich służb.

Jeśli już wrócimy do swoich domów pamiętamy, że:

• nie wolno spożywać wody i żywności, która miała kontakt z wodami powodziowymi. Studnie możemy używać dopiero po ich dezynfekcji przeprowadzonej przez odpowiednie jednostki i pozytywnej opinii ze stacji epidemiologicznych. Dezynfekujemy też sprzęt użytku codziennego;
• dokonujemy oględzin instalacji elektrycznej, wodociągowej i gazowej. Sprawdzamy stan techniczny budynków, zbiorników gospodarczych, szamb i instalacji kanalizacyjnej. O zagrożeniach informujemy odpowiednie służby: energetyczne, gazowe, wodociągowo-kanalizacyjne lub nadzoru budowlanego.