Zagrożenia biologiczne i chemiczne

Większość zagrożeń o charakterze biologicznym i chemicznym może się zdarzyć, gdy nastąpi uwolnienie do środowiska niebezpiecznych ilości substancji toksycznych. Są one spowodowane na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub klęsk żywiołowych przez obiekty stałe (zakłady chemiczne, magazyny i składnice) oraz ruchome (cysterny samochodowe i kolejowe) przez uwolnienie do środowiska niebezpiecznych substancji toksycznych. Zagrożenie występuję zarówno dla środowiska jak i dla zdrowia oraz życia mieszkańców żyjących w pobliżu zdarzenia.

Na cysternach przewożących substancje niebezpieczne znajdują się prostokątne pomarańczowe tablice z czarnymi cyfrowymi napisami oznaczającymi rodzaj niebezpiecznej substancji wg. międzynarodowych oznaczeń. Umieszczone są z tyłu i przodu pojazdu.

Narażony możesz być na działanie tych substancji toksycznych poprzez: wdychanie ich, spożywanie skażonego jedzenia, wody lub lekarstw, dotykanie lub wchodzenie w jakikolwiek inny kontakt ze skażonymi rzeczami.

Może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie zobaczyć lub wyczuć niczego nietypowego.

• w czasie niebezpiecznego zdarzenia o charakterze chemicznym lub biologicznym władze wydadzą Ci odpowiednie instrukcje;
• możesz zostać poproszony o ewakuowanie się – udanie się w wyznaczone miejsce;
• ustawienie się pod wiatr lub pozamykaniu okien, drzwi, zatkaniu kominów, wentylacji i pozostanie w mieszkaniu;
• możesz także znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia i nie zdawać sobie sprawy z niebezpieczeństwa;
• gdy zauważysz ludzi wymiotujących, w konwulsjach i zdezorientowanych natychmiast poinformuj służby medyczne oraz policje;
• nie kibicuj! Opuść to miejsce i szukaj pomocy medycznej;
• zdejmij z siebie ubranie, odpowiednio zabezpiecz, przemyj pod bieżącą wodą usta i nos, weź prysznic;
• nie wolno spożywać wody szczególnie z odkrytych studni i żywności, która miała kontakt z substancjami toksycznymi;
• nie spożywaj żywności ze swojego ogródka oraz mleka od krów dopóki nie będą zbadane przez stację sanitarno – epidemiologiczną;
• pozyskaj informację od lokalnych władz o sposobie odkażenia ziemi i budynków.