Schrony i ukrycia

Schron jest budowlą zamkniętą konstrukcyjnie, chroniącą ludzi lub określone mienie przed założonymi czynnikami rażącymi ze wszystkich możliwych stron. W zależności od odporności schronu, wynikającej z formuły klasyfikacyjnej, możemy wyróżnić przykładowo schron przeciwatomowy, schron przeciwodłamkowy, czy też schron przed opadem promieniotwórczym. Schrony budowane są zarówno w terenie otwartym jak i pod budynkami mieszkalnymi i użyteczności publicznej.

Ukrycie jest budowlą otwartą konstrukcyjnie, chroniącą ludzi lub określone mienie (najczęściej mienie) przed założonymi czynnikami rażącymi tylko z określonych stron np. podczas działań wojennych jako transzeje obronne. System schronów i ich utrzymanie w gotowości podlega Obronie Cywilnej (OC).