Wypadki radiologiczne

Mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane. Takie wypadki mogą wydarzyć się w elektrowniach jądrowych, szpitalnych i uniwersyteckich laboratoriach badawczych, w zakładach przemysłowych, na drogach, liniach kolejowych.

Wypadki radiologiczne są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziaływania niektórych typów promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe jest zagrożenie. Ludzie każdego dnia pochłaniają dawkę promieniowania ze słońca, radioaktywnych pierwiastków w glebie i w skałach, urządzeń domowych, takich jak: telewizory, kuchenki mikrofalowe oraz rentgenowskich urządzeń medycznych i dentystycznych. Promieniowanie nie jest wykrywalne przez wzrok, węch ani przez żaden inny organ zmysłu.

By zminimalizować skutki promieniowania musisz wiedzieć, że istnieją trzy czynniki, które o tym decydują, a mianowicie:

Odległość – im większa pomiędzy Tobą, a źródłem promieniowania tym mniejszą dawkę promieniowania otrzymasz. W razie poważnych awarii jądrowych, władze prawdopodobnie będą wzywać do ewakuacji, aby oddalić się od źródła promieniowania.

Osłona – podobnie jak odległość im bardziej ciężkie i gęste materiały pomiędzy Tobą, a źródłem promieniowania, tym lepiej. Dlatego władze lokalne mogą doradzić Ci pozostanie w domu, o ile wypadek nie wydarzył się w pobliskiej elektrowni atomowej. W wielu wypadkach ściany Twojego domu są wystarczającą osłoną w celu zabezpieczenia Twojego zdrowia.

Czas – większość zdarzeń radioaktywności stosunkowo szybko traci natężenie promieniowania. Ograniczenie czasu przebywania w zasięgu zagrożenia zmniejszy pochłoniętą dawkę promieniowania. Po wystąpieniu zagrożeń radiologicznych, lokalne władze będą monitorowały wszystkie wypadki pojawienia się promieniowania i określać kiedy miną.

Podczas wydarzenia:

• zachowaj spokój, nie wszystkie wypadki związane z wydostaniem się substancji promieniotwórczych są dla ciebie niebezpieczne. Wypadek może dotyczyć obszaru zakładu i nie powodować żadnych zagrożeń zewnętrznych;
• nasłuchuj w radiu i telewizji oficjalnych komunikatów, jeśli jest to zalecane pozostań w domu.

W przypadku zaniechania ewakuacji, pozostań w domu:

• zabezpiecz zwierzęta lub weż je do domu;
• zabezpiecz i pozamykaj drzwi i okna;
• wyłącz wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.;
• zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe;
• udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń poniżej powierzchni gruntu i pozostań w nich do czasu, aż władze ogłoszą, że jest już bezpieczne;
• jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem, bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia na dłuższy czas w swoim domu;
• przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach w lodówce;
• zabezpieczoną żywność przed schowaniem dokładnie opłucz;
• zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i wody z niepewnych źródeł.

Gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz:

• spłucz i zmień odzież oraz obuwie;
• dokładnie umyj swoje ciało;
• włóż rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie ją zamknij, postępuj zgodnie z zaleceniami określonymi przez władze (służy ratownicze) do czasu odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym;
• nie używaj telefonu jeżeli nie jest to konieczne, linie telefoniczne mogą być potrzebne do prowadzenia akcji ratowniczej;
• postępuj zgodnie z zaleceniami władz lokalnych i ściśle je wykonuj.